Kuća i hrana

Pi­le­ti­na sa rižom i ka­ri­jem

Napisao H. H.

Danas vam predlažemo piletinu sa rižom i karijem.

Sas­toj­ci:

300 g pi­lećeg bi­je­log me­sa

2 ka­ši­ke ma­sla­ca

2 ka­ši­ke bra­šna

1 dl pa­vla­ke za ku­va­nje

1 ka­šičica ka­ri­ja

so,

bi­ber

bi­ljni začin

po po­tre­bi ma­lo mli­je­ka

sjec­ka­ni list per­šu­na

riža

Pri­pre­ma:

Isjec­kaj­te bi­je­lo me­so na koc­ke i uva­ljaj­te u bra­šno. U tavi bla­go za­grij­te ma­slac i is­pržite pi­le­ti­nu na umje­re­noj tem­pe­ra­tu­ri da po­ru­me­ni. Do­daj­te pa­vla­ku, pro­mi­je­šaj­te i ku­vaj­te ne­ko­li­ko mi­nu­ta da bu­de gus­to kao sos.

Uko­li­ko je su­vi­še gus­to, sta­vi­te ma­lo mli­je­ka. Do­daj­te ka­ri, so, bi­ber i bi­ljni začin. Ku­vaj­te ne­ko­li­ko mi­nu­ta i sklo­ni­te sa rin­gle, po­spi­te per­šu­nom i služite uz ba­re­nu ri­žu i svježu sa­la­tu, pišu “Nezavisne“.

Komentari

komentara