Poslovni kutak

Prilika za posao: Sarajevska bolnica zapošljava nove radnike

Napisao H. H.

Opšta bolnica ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ u Sarajevu objavila je oglas za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme većeg broja medicinskih sestara i jednog ljekara specijaliste urologa.

Raspisan je oglas za sljedeće pozicije: jedan ljekar specijalista urolog na neodređeno vrijeme, četiri pedijatrijske sestre-tehničari na neodređeno vrijeme, jedna diplomirana sestra-tehničar na neodređeno vrijeme, 10 medicinskih sestara-tehničara na određeno vrijeme, dvije medicinske sestre-tehničara – instrumentar na određeno vrijeme, te tri akušersko-ginekološke sestre-tehničari na određeno vrijeme.

Ova medicinska ustanova raspisala je oglas i za pozicije referenta za radnopravne odnose, magistra farmacije odgovornog za lijekove i medicinska sredstva te KV kuvar na određeno vrijeme.

Za sve pozicije na određeno vrijeme predviđen je ugovor u trajanju od jedne godine. Opšti uslovi su da je osoba državljanin BiH te da je fizički i psihički sposobna za obavljanje poslova za ova radna mjesta.

Za ljekara specijalistu uslovi su završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit, posjedovanje važeće licence za samostalan rad, poznavanje jednog stranog jezika i četiri godine radnog iskustva u struci. Osnovna plata je oko 2.200 KM.
Za medicinske sestre-tehničare svih smjerova potrebno je, osim SSS, šest mjeseci radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika, položen stručni ispit i važeća licenca, dok je za instrumentare poželjno i radno iskustvo u operacionoj sali. Osnovna plata je nešto viša od hiljadu KM.

U oktobru prošle godine otvoreno je Odjeljenje pedijatrije u ovoj bolnici, zbog čega imaju potrebu za upošljavanjem novih radnika, ali i zbog odlaska u penziju postojećeg kadra, prenosi “Klix“.

Komentari

komentara