Poslovni kutak

Bingo širi saradnju sa semberskim poljoprivrednicima

Napisao H. H.

Predstavnici kompanije Bingo danas su u prostorijama Fabrike Semberka Janja održali sastanak sa poljoprivrednim
proizvođačima iz Semberije, predstavnicima firme Janja Plod doo i Poljoprivredne zadruge Agrofarmer Janja. Tema
sastanka je osvrt na proteklu godinu i proširenje višegodišnje saradnje kada je u pitanju otkup kultura za predstojeću
sezonu za Bingovu maloprodaju, ali i industrijsku proizvodnju.

Procesu otkupa voća i povrća za maloprodaju Bingo vrši uglavnom preko kompanije Janja Plod doo koja sarađuje sa
50 kooperanata sa područja Semberije. U trgovinama je većinom zastupljeno sezonsko voće i povrće koje tu uspijeva.
Otkup kultura za potrebe proizvodnje Fabrike „Semberka“ Bingo radi preko Poljoprivredne zadruge Agrofarmer Janja
koja sarađuje sa 85 kooperanata iz iste regije. Obzirom da od 2017. godine Bingo finansira sjetvu industrijskog
krompira sorte Opal i paštrnjaka u vidu kupovine sadnog materijala i neophodne prihrane, te sve prinose otkupljuje
po ugovorenoj cijeni, taj proces predstavlja svojevrsnu sigurnost za stanovništvo ove regije.
Zadovoljstvo saradnjom s kompanijom Bingo izrazili su svi prisutni poljoprivrednici, kao i Esad Šukilović, direktor
Janja Plod doo, firme koja se bavi proizvodnjom, otkupom i prodajom voća i povrća za maloprodaju. Istakao je da
saradnja s Bingom traje šest godina, od kada su za potrebe Bingo trgovina osigurane velike količine voća i povrća
proizvedenog u Semberiji. Navodi kako će u ovoj godini Bingo otkupiti preko 5.000 tona raznih kultura, te da je
zagarantovan otkup i sigurna isplata ključ ove uspješne saradnje.
Damir Kunosić, zamjenik izvršnog direktora, ukazao je na višestruki značaj ove saradnje: „ Ponosni smo na ovaj
projekat, jer na ovaj način direktno podržavamo razvoj ove regije. Danas smo se osvrnuli na saradnju u prošloj godini,
te smo dogovorili otkup preko 3.000 tona krompira, posijanog na 117 hektara u Semberiji i Lijevče Polju. Poređenja
radi, to je površina jednaka 200 velikih fudbalskih stadiona. U ovim teškim vremenima proizvođačima i njihovim
porodicama pružamo finansijsku sigurnost i osiguran plasmana cjelokupne proizvodnje. Proizvođači tako imaju
mogućnost planiranja proizvodnje i budućnosti, dok našim kupcima osiguravamo svježe, kvalitetne i cjenovno
pristupačne domaće proizvode. U planu je i otkup voća, a Bingo grupacija će nastaviti sa otvaranjem novih
mogućnosti za nove proizvođače širom BiH.˝
Kompanija Bingo je Fabriku “Semberku” koja je bila u stečaju kupila 2016. godine, te je iste godine pokrenula
proizvodnju, a 2017. je počela saradnja sa zadrugom “Agrofarmer” iz Janje. Tokom 2020. godine otkupili su 2.400
tona krompira i probni dio proizvodnje paštrnjaka. Oko 500 t sušenog programa Semberka godišnje izvozi na tržište
Evropske unije, te na tržište susjednih zemalja. Oko 200 tona sušenog programa plasiraju unutar BiH.

Komentari

komentara