Magazin

RAMAZANSKE TEME: Kako se iftario Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem?

Napisao H. H.

Kao znak zahvalnosti Uzvišenom na blogodati koju nam daje, treba odmah iftariti, čim nastupi akšamsko vrijeme.

“…zatim do noći postite” (Prevod značenja, El-Beqare, 187) što pretpostavlja iftar nakon zalaska sunca kao šerijatski propis, kako stoji u predanju u dva sahiha od Omera ibn Hattaba, radijallahu anhu koji kaže: – “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada nastupi noć i prestane dan, tada postač iftari (mrsi se).” Od Sehla ibn Sa’da es-Sa’idija, radijallahu anhu navodi se da je rekao: – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ljudi su u dobru sve dotle dok se požuruju na iftar!” Prenose ga Buharija i Muslim. Pored toga u sahih hadisima stoji i zabrana spajanja, tj. da se spoji dan sa danom i između njih se ništa ne jede.” (Tefsir, Ibn Kesir, str. 124)

ramazan2

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ova vjera će biti jaka i jasna dok ljudi budu požurivali sa iftarom, jer židovi i kršćani odgađaju iftar.” (Ebu Davud 2/305 i Ibn Hibban 224 a njegov sened je dobar) Iz ovoga se jasno vidi da je požurivanje s iftarom jedno od razlikovanja od onih koji su u zabludi i na koje se Allah subhanehu ve te ala rasrdio.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je iftario prije nego bi klanjao namaz (Ahmed 3/146 i ebu Davud 2356 od Enesa sa ispravnim lancem prenosilaca) jer kao što je navedeno, požurivanje sa iftarom spada u njegovu, sallallahu alejhi ve sellem, praksu.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao na iftarenje hurmama a ako ih ne bi imao onda vodom. Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu se prenosi da je rekao: “Poslanik je iftario rutabom (svježe sočne hurme) prije namaza, pa ako njih ne bi bilo onda običnim hurmama, pa ako ni njih ne bi bilo onda bi popio koji gutljaj vode.” (Et-Tirmizi 3/70, na dva načina, od Enesa, a njegov sened je ispravan)

ramazan1

Treba se iftariti neparnim brojem datula, a ako nema, onda vodom. Enes radijallahu anhu veli: “Allahov Poslanik,sallallahu alejhi we sellem, iftario bi se s nekoliko datula prije nego bi klanjao. Ako ne bi imao datula,onda bi se omrsio hurmama,a ako ne bi imao ni hurme,onda bi popio nekoliko gutljaja vode.(Bilježi ga Ebu Davud,i El-Hakim,koji ga smatra vjerodostojnim,dok Et-Tirmizi tvrdi da je hadis dobar.)

hurme1

Selman ibn Amir veli da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Kada neko posti,neka se iftari hurmama, a ako ne bude imao hurmi, neka se iftari vodom, jer voda je zaista čista.” (Ahed,Tirmizi) Hadis nam ukazuje da se pohvalno na ovaj način iftariti prije akšam namaza. Nakon namaza može se najesti,osim ako hrana bude postavljena prije namaza. U tom će slučaju prvo jesti,a onda klanjati. Enes veli da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao:

“Ako se večera servira, počnite s njom prije akšam namaza.                                            .Novi.ba

Komentari

komentara