Magazin

Haški tribunal:RUŠENJE STAROG MOSTA U MOSTARU NIJE ZLOČIN!

Napisao H. H.

Sud u Hagu danas je na izricanju drugostepene presude Prliću i ostalima utvrdio da je Stari most bio legitimni vojni cilj i da njegovo rušenje nije zločin.

Žalbeno vijeće oslobodilo je optužene za dijelove koji se tiču rušenja Starog mosta

Sudija Agius je rekao da je vršeno granatiranje ali da se radilo o vojnom cilju, jer je to značilo prekid snabdjevanja Armije BiH.

Žalbeno vijeće smatra da se ne može doći do zaključka da je cilj HVO-a bilo da terirošu civile kada je uništen Stari Most.

S druge strane kada se govori o granatiranju dijelova Mostara u kojem su živjeli Bošnjaci, Žalbeno vijeće je zaključilo da je postojala diskriminatorska namjera pri granatiranju, te je potvrdilo zaključke prvostepene presude.

Komentari

komentara