Video

„60 sekundi o koroni“ – Šta su nove varijante korona virusa i koliko su opasne?

Kako se stvaraju nove varijante virusa, po čemu se razlikuju nove varijante korona virusa od originalnog
virusa i kako se može spriječiti nastajanje još opasnijih varijanti, objašnjava imunobiolog dr. sci. Senad
Divanović u zadnjoj epizodi serijala „60 sekundi o koroni“.

Senad Divanović je završio studiji biologije na DePauw Univerzitetu u SAD-u. Doktorirao je molekularnu i
razvojnu biologiju na Cincinnati Univerzitetu u SAD-u. Trenutno radi kao profesor i istraživač u
Medicinskom Centru Cincinnati Dječije Bolnice. U svom istraživačkom radu izučava vezu između zaraznih i
metaboličkih bolesti.
„Svi virusi, pa tako i korona virus, vremenom se mijenjaju i to kroz proces spontanih i konstantnih
mutacija. Većina mutacija nema efekta na sam virus. Međutim, što se virus više širi, šanse da nastanu
mutacije koje će promijeniti strukturu i ponašanje virusa se povećavaju. Na ovaj način su nastale i nove
varijante korona virusa identifikovane u Velikoj Britaniji, Južnoj Africi i Brazilu.
Dostupni podaci pokazuju da prenosivost nekih od novih varijanti korone virusa može biti veća od 50% u
poređenju s originalnim virusom. Ovo predstavlja problem jer ubrzano širenje virusa dovodi do povećanog
broja oboljelih, a samim tim i veće opterećenosti zdravstvenih sistema. Efektnost trenutno dostupnih
vakcina na infekcije novih varijanti korona virusa se još utvrđuju, uz bojaznost da bi pojave dodatnih
mutacija mogle promijeniti funkciju virusa i uticati na efikasnost vakcina. Iz tih razloga, pored mjera
predostrožnosti, vakcinisanje je jedan od glavnih načina da zaustavimo širenje i stvaranje novih mutacija i
varijanti korona virusa“, kaže dr. sci. Senad Divanović.

Komentari

komentara